Koordinátor BOZP
Ing. Vladislav Malinovský

pro práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb.
Ozvu se Vám!

Potřebujete koordinátora BOZP na Vaši stavbu?

O mně

Koordinátor BOZP

Pro stavebníky, investory i státní správu, zajišťuji služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

25+

let praxe v oboru stavebnictví

250+

Hotových projektů

40+

Obcí v jižních a západních Čechách

Mé služby

Zajišťuji kompletní koordinaci BOZP před a během stavby

Projektová dokumentace

 • spolupracuji při zpracování projektové dokumentace stavby
 • poskytuji konzultace a poradenství s projektantem stavby z hlediska BOZP
 • upozorňuji na bezpečnostní rizika již při přípravě projektové dokumentace
 • v případě zjištění bezpečnostních rizik navrhnu konkrétní řešení​

Přípravná fáze

 • zpracuji plán BOZP na Vaši stavbu
 • projektantovi stavby předám veškeré potřebné informace o bezpečnostních rizicích, které jsou vázány ke konkrétní stavbě
 • projektantům poskytnu odborné poradenství a doporučení, jakými jsou např. požadavky na zajištění bezpečnosti práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění BOZP apod.
 • zadavateli stavby (investorovi) zpracuji přehled právních předpisů z hlediska BOZP, které se vztahují k jeho stavbě
 • zkontroluji projektovou dokumentaci a posoudím navržené stavební a technologické postupy
 • zpracuji návrh oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce​

Realizační fáze

 • zkoordinuji všechny aktuální zhotovitele na stavbě z pohledu zajištění obecné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zorganizuji a povedu kontrolní dny BOZP vč. aktivního řešení povinností se všemi zhotoviteli
 • dohlédnuna trvalou aktualizaci a plnění plánu BOZP
 • zkontroluji dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně patřičné dokumentace BOZP
 • jako zadavatele stavby vás budu pravidelně informovat o neplnění úkolů a nařízení
 • zajistím foto-dokumentaci jednotlivých nálezů a nedostatků při plnění BOZP
 • spolupracuji se stavebním dozorem pro zajištění trvale bezpečného pracovního prostředí​

Kde Vám jako koordinátor BOZP pomohu

Koordinace BOZP na stavbách provádím v celém Jihočeském a Středočeském kraji

Ing. Vladislav Malinovský

IČO: 49049011

Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 607 818 805

Email: vlamalino@gmail.com

Nezávazná konzultace

Napište mi o Vašem projektu